خازن

خازن

خازن


مقایسه کالا (0)


خازن 7.5 کیلووار 400 ولت

خازن 7.5 کیلووار 400 ولت

خازن 7.5 کیلووار 400 ولت ، BLRCS075A090B40 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، بانک های خازنی   بانک های خاز..

خازن 10 کیلووار 440 ولت

خازن 10 کیلووار 440 ولت

خازن 10 کیلووار 440 ولت ،  خازن 8.3 کیلووار 400 ولت ، BLRCS100A120B44 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،&nb..

خازن 12.5 کیلووار 400 ولت

خازن 12.5 کیلووار 400 ولت

خازن 12.5 کیلووار 400 ولت ، BLRCS125A150B40 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، دستورالعمل انتخاب فیوزها برای واحدها و..

خازن 20 کیلووار 400 ولت

خازن 20 کیلووار 400 ولت

خازن 20 کیلووار 440 ولت ، خازن 16.5 کیلووار 400 ولت ، BLRCS200A240B44 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کا..

خازن 25 کیلووار 400 ولت

خازن 25 کیلووار 400 ولت

خازن 25 کیلووار 400 ولت ، BLRCS250A300B40 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کاربرد خازن های موازی به منظور اصلاح ضری..

خازن 25 کیلووار 440 ولت

خازن 25 کیلووار 440 ولت

خازن 25 کیلووار 440 ولت ، خازن 20.7 کیلووار 400 ولت ، BLRCS250A300B44 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، حف..

خازن 30.3 کیلووار 440 ولت

خازن 30.3 کیلووار 440 ولت

خازن 30.3 کیلووار 440 ولت ، خازن 25 کیلووار 400 ولت ، BLRCS303A364B44 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، Va..

نمايش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)