رله های هوشمند

رله های هوشمند


مقایسه کالا (0)


 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B101FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، نقش کنترلر های قابل ..

0 ریال

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

 رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B101BD ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2B201FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، مفهوم کنترل کننده های قابل..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR2A101FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کنترلرهای قابل برنامه ریزی..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2A201BD ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    مبحث کنترل در..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2A201FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ساختار PLC:یک سیستم PLC بط..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی ، SR2B121FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، زبان برنامه نویسی PLC:&nbs..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 12 ورودی-خروجی-کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----کنترل کننده های قابل برنامه ریزی (PLC)   امروزه در بین کشورهای صنعتی..

0 ریال

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی

رله هوشمند مدولار زلیو لاجیک 20 ورودی-خروجی ، SR2B201BDکاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ،    برای نوشتن برنامه در زبان ..

0 ریال

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی

رله هوشمند کمپکت زلیو لاجیک 10 ورودی-خروجی ، SR3B261FU ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، کنترل کننده های منطقی برنا..

0 ریال

کابل اتصال USB رله هوشمند , SR2USB01

کابل اتصال USB رله هوشمند , SR2USB01

کابل اتصال USB رله هوشمند , SR2USB01کاتالوگ..

0 ریال

 ماژول 14 وردوی-خروجی مجزا

ماژول 14 وردوی-خروجی مجزا

 ماژول 14 وردوی-خروجی مجزا ، SR3XT141FU ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

 ماژول 4 ورودی-خروجی آنالوگ

ماژول 4 ورودی-خروجی آنالوگ

 ماژول 4 ورودی-خروجی آنالوگ ، SR3XT43BD ، کاتالوگ ، ..

0 ریال

ماژول ارتباطی Slave شبکه مدباس , SR3MBU01BD

ماژول ارتباطی Slave شبکه مدباس , SR3MBU01BD

ماژول ارتباطی Slave شبکه مدباس , SR3MBU01BDکاتالوگ..

0 ریال

کابل سریال به USB رله هوشمند , SR2CBL06

کابل سریال به USB رله هوشمند , SR2CBL06

کابل سریال به USB رله هوشمند , SR2CBL06کاتالوگ..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)