رله های کنترلی

رله های کنترلی


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


رله کنترل ولتاژ

رله کنترل ولتاژ

رله کنترل ولتاژ - RM17 ، RM17UBE16 ، کاتالوگ ، ..

مبدل ترموکوپل نوع J
مبدل ترموکوپل نوع K
مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده ، RMCA61BD ، کاتالوگ ، ..

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده ، RMCN22BD ، کاتالوگ ، ..

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده 0 تا 20 میلی آمپر

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده 0 تا 20 میلی آمپر

مبدل ولتاژ - جریان آنالوگ ایزوله شده 0 تا 20 میلی آمپر ، RMCL55BD ، کاتالوگ ، ..

رله کنترل فرکانس- RM35

رله کنترل فرکانس- RM35

رله کنترل فرکانس- RM35 ، RM35HZ21FM ، کاتالوگ ، ..

رله کنترل سرعت

رله کنترل سرعت

رله کنترل سرعت ، RM35S0MW ، کاتالوگ ، ..

رله کنترل سطح مایع

رله کنترل سطح مایع

رله کنترل سطح مایع - RM35 ، RM35LM33MW ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر،  رله فلوتر: از این رله برای کنترل پمپ ها ..

پراب اندازه گیری سطح مایع , <=100 سانتی گراد

پراب اندازه گیری سطح مایع , <=100 سانتی گراد

پراب اندازه گیری سطح مایع,<=100 سانتی گراد ، LA9RM201 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 16 تا 25 از 25 (2 صفحه)