رله های کنترلی

رله های کنترلی


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


 مبدل ولتاژ / جریان , RMCA61BD

مبدل ولتاژ / جریان , RMCA61BD

مبدل ولتاژ / جریان آنالوگ ایزوله شدهکاتالوگ..

0 ریال

 مبدل ولتاژ / جریان , RMCL55BD

مبدل ولتاژ / جریان , RMCL55BD

مبدل ولتاژ / جریان آنالوگ ایزوله شدهکاتالوگ..

0 ریال

 مبدل ولتاژ / جریان , RMCN22BD

مبدل ولتاژ / جریان , RMCN22BD

مبدل ولتاژ / جریان آنالوگ ایزوله شده----RMCN22BD----کاتالوگ----..

0 ریال

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان----RM35JA31MW----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله کنترل بار بر اساس اضافه جریان رله کنترل بار اشنایدر رله ای است که عملکرد آن مبتنی..

0 ریال

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان----RM17JC00MW----کاتالوگ----..

0 ریال

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان

رله کنترل جريان----RM35JA32MW----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----نحوه نصب کنترل بار در مدار    برای نصب کنترل بار اشنایدر کافی است سه سیم حا..

0 ریال

رله کنترل دمای موتور، قطعی و توالی فاز

رله کنترل دمای موتور، قطعی و توالی فاز

رله کنترل دمای موتور، قطعی و توالی فاز----RM35TM50MW----کاتالوگ----..

0 ریال

رله کنترل سرعت, RM35S0MW

رله کنترل سرعت, RM35S0MW

رله کنترل سرعت- RM35Sکاتالوگ..

0 ریال

رله کنترل سطح مایع

رله کنترل سطح مایع

رله کنترل سطح مایع - RM35----RM35LM33MW----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----   بسیاری از کارخانجات صنعتی مانند کارخانجات فعال در صنایع شیمیایی، ..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز----RM17TG20----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----تک فاز شدن موتور تک فاز شدن موتورها نامناسبترین حالت عدم تعادل ولتاژ می باشد به منظور برر..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز----RM17TG00----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز----RM17TE00----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----رله کنترل فاز در موارد زیر قابل استفاده می باشد:1-      تشخیص قطع ی..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز----RM35TF30----کاتالوگ----اطلاعات بيشتر----عملکرد رله کنترل فاز اشنایدر:       1- سلکتور سوئیچ ولتاژ (220 ،..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز - RM4کاتالوگ..

0 ریال

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز

رله کنترل فاز----RM17TT00----کاتالوگ----..

0 ریال

نمايش 1 تا 15 از 26 (2 صفحه)