محصولات اشنايدر الكتريك

محصولات اشنايدر الكتريك

محصولات اشنايدر الكتريك فرانسه


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بوبين کنتاکتور، 220,230VAC

بوبين کنتاکتور، 220,230VAC

بوبين کنتاکتور، 220,230VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 220VAC

بوبين کنتاکتور، 220VAC

بوبين کنتاکتور، 220VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبين کنتاکتور، 380,400VAC

بوبين کنتاکتور، 380,400VAC

بوبين کنتاکتور، TeSys F - contactor coil - LX1FL - 380...400V AC 40...400 Hzکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبين کنتاکتور،110,115VAC

بوبين کنتاکتور،110,115VAC

110,115VAC 50 Hzکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبين کنتاکتور،220,230VAC

بوبين کنتاکتور،220,230VAC

بوبين کنتاکتور،220,230VACکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبین کنتاکتور220,230VAC

بوبین کنتاکتور220,230VAC

بوبین کنتاکتور220,230VACLX1FJ - 220...230 V AC 40...400 Hzکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبین کنتاکتور380,400VAC

بوبین کنتاکتور380,400VAC

بوبین کنتاکتور380,400VAC LX1FJ - 380...400V AC 40...400 Hzکاتالوگ کالا..

0 ریال

بوبین کنتاکتور380,415VAC

بوبین کنتاکتور380,415VAC

بوبین کنتاکتور380,415VAC TeSys F - LX1FH - 380...415 V AC 40...400 Hzکاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر

بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر

بيمتال 0.16  الی  0.25 آمپر----LRD02----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----رله های حفاظتی به منظور تشخیص کار غیر عادی موتورهاحفاظت موتورها د..

0 ریال

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر

بيمتال 0.25  الی  0.4 آمپر----LRD03----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----ساختار رله های حرارتی اضافه بار ساده بوده و ساخت این رله ها هزینه ک..

0 ریال

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر

بيمتال 0.4  الی  0.63 آمپر----LRD04----کاتالوگ کالا----اطلاعات بيشتر----رله حرارتی (بی متال)    برای حفاظت تجهیزات الکتریکی (به..

0 ریال

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپرD09...D38کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپرکاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر

بيمتال 1  الی  1.63 آمپرD09...D38کاتالوگ کالا..

0 ریال

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر

بيمتال 1.63  الی  2.5 آمپرD09...D38کاتالوگ کالا..

0 ریال

نمايش 61 تا 75 از 1227 (82 صفحه)