منحنی قطع رله های حرارتی -مغناطیسی TM80D/TM100D
محاسبات سطح مقطع سیم و کابل

   یکی از مباحث مهم در طراحی تأسیسات الکتریکی، محاسبۀ سطح مقطع هادی هاست. سه عامل مهم در تعیین سطح مقطع هادیها؛ جریان مجاز هادی، افت ولتاژ و تلفات مجاز در طول مسیر هادی هستند. به عبارت دیگر، سطح مقطع نهایی هادی انتخاب شده باید به نحوی باشد که علاوه بر توانایی عبور جریان بار در بدترین شرایط محیطی (حداکثر درجه حرارت)، مقدار افت ولتاژ و تلفات آن هنگام تغذیه مصرف کننده، در حد استاندارد تعیین شده باشند.

 

محاسبه سطح مقطع هادی براساس جریان مجاز

   مصرف کننده ها، از هر دو سیستم تک فاز و سه فاز جهت تأمین توان مصرفی خود استفاده میکنند، لذا لازم از جریان بارها را برای هر دو سیستم تک فاز و سه فاز به دست آورد.

   مصرف بالای توان الکتریکی ساختمان های مسکونی مدرن به دلیل تعداد زیاد واحدها و استفاده از بارهای سه فاز در این ساختمان ها (مانند آسانسور و موتورخانه) نیاز به استفاده از کابل های سه فاز را ضروری می سازد.

 

محاسبه سطح مقطع هادی براساس افت ولتاژ مجاز

   بارهای مصرفی سیستم های فشار ضعیف در ایران، با دولتاژ ۲۳۰ و ۴۰۰ ولت تغذیه میشوند. افزایش و کاهش ولتاژ در این بارها، باعث ایجاد اختلال در کار وسایل و کاهش بازدهی آنها می شود. علاوه بر این، مقاومت و ضریب خود القایی در خطوط فشار ضعیف، منجر به افت ولتاژ در آن خطوط میشود. لذا لازم است با تغییر سطح مقطع و رعایت حداقل آن ها برای هادی ها از ایجاد این افت تا حدودی جلوگیری کرد.

   بر این اساس، با توجه به نوع شبکه، حداکثر افت ولتاژ مجاز را جهت کارکرد بهینه وسایل تعیین میکنند.

 

محاسبه افت ولتاژ و سطح مقطع مدارهای سه فاز

   با توجه به اینکه در ساختمان های تجاری، ساختمان های اداری و به طور کلی مصرف کننده های شبکه توزیع بارهای تک فاز با قدرت های مختلف به شبکه سه فاز متصل شدهاند، لذا در این حالت با عدم تعادل بار مواجه هستیم. در این حالت سیم نول نیز حامل جریان خواهد بود. در چنین حالتی مقدار افت ولتاژ را از جمع افت ولتاژ های هادی نول و هادی فاز با بیشترین جریان محاسبه می کنیم.

 

شبکه های توزیع بسته

   در شبکه های مهم (جریان مستقیم و جریان متناوب) برای تغذیۀ همه مصرف کننده ها نبایستی فقط از یک خط استفاده نمود (البته در بعضی موارد، این روش عملی نیست)،  لذا لازم است چند خط اصلی داشت و مصرف کننده ها را به نسبت اهمیت و نوع کارشان روی این خطوط تقسیم نمود. از طرفی وقتی که یک شبکه توزیع طبیعی باشد و خطوط تغذیۀ زیادی به طور گسترده از آن منشعب شده باشند، در انشعابهای انتهایی، افت ولتاژ زیادی پدید می آید. یکی از روشهای کم کردن افت ولتاژ شبکه توزیع تغذیۀ آنها از دو طرف است. در این وضعیت، کمترین پتانسیل فقط در یکی از نقاط خط به وجود میآید که مقدار افت ولتاژ خیلی کمتر از وضعیتی است که همان شبکه با همان مقطع فقط از یک طرف تغذیه می شود. این نقطه که پایین‌ترین پتانسیل را دارا می باشد (به بیانی دیگر افت ولتاژ در آن ماکزیمم است) نقطه ژرف نامیده می شود.

   تشخیص و تعیین نقطه ژرف یکی از نکات مهم در محاسبات مربوط به شبکه های بسته است. در اینجا به ذکر چند روش که بتوان به راحتی ژرف را پیدا نمود اکتفا مینماییم.

   1-  در نقطۀ ژرف، افت ولتاژ حداکثر خواهد بود.

   2-  در نقطۀ ژرف، ولتاژ شبکه کمترین مقدار را دارا خواهد بود.

   3-  در نقطۀ ژرف، جهت جریان شبکه تغییر خواهد نمود.

 

شبکه های بسته شامل دو دسته زیر هستند:

   1-  شبکه های بسته با دو منبع تغذیه (شبکه های از دو سو تغذیه شونده)

   2-  شبکه های بسته با یک منبع تغذیه (شبکه های حلقوی)

 

شبکه های توزیع با مقاطع متغیر

   در صورتی که شبکه توزیع طبیعی و دارای انشعابات متعددی و در عین حال ثابت باشند، می‌توان شبکه با مقاطع متغیر داشت. در استفاده از شبکههای با مقاطع متغیر محدودیتهایی وجود دارد که در زیر به چند مورد از آنها اشاره میکنیم:

   1-  در شبکه های توزیع با مقاطع متغیر، نمی توان قدرت مصرف کنندگان را افزایش داد.

   2-  در شبکه های توزیع با مقاطع متغیر، نمی توان تعداد انشعابات را افزایش داد.

   3-  جهت اتصال دو قسمت از شبکه در نقاطی که مقطع تغییر می کنند، همواره اشکالاتی وجود خواهد داشت.

   تنها مزیتی که چنین شبکههایی دارند از نظر اقتصادی است که هزینه‌های هادی‌های به کار رفته در آنها کمتر خواهد شد.
کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B ، 

LV429550 ، 


کاتالوگ کالا ، 


اطلاعات بيشتر ، 

   کلید های کمپکت اشنایدر الکتریک در رنج های زیر موجود می باشد:

16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600

   این کلیدها در دو رده 3 پل و 4 پل تولید شده و با داشتن تجهیزات جانبی مناسب، توانایی کار در کلیه سیستم های برق رسانی و محافظت از کلیه وسایل را دارند. تجهیزات جانبی آنها شامل کنتاکت کمکی، رله شنت، رله آندر ولتاژ، موتور کلید، کیت پلاگ-این و صفحه کنار کشویی جهت کشویی کردن کلید، دسته گردان، اینترلاک و اینترلاک مکانیکی، ماژول نشتی جریان، پایه کیت کشویی، پین اتصالی کلید کمپکت و سوئیچ کمکی قطع و وصل.

تعیین جریان نامی وسایل حفاظت بار اضافی:

   وقتی جریانی بیش از جریان نامی از سیم عبور کند، یا باید فیوز محافظ آن بسوزد یا کلید محافظ آن مدار را قطع کند. هرچه سیم ضخیم تر باشد مقدار جریان بیشتری را می تواند بصورت ایمن از خود عبور دهد. جریان مجاز رساناها در جدول زیر آمده است. بجز بعضی استثناها، جریان مجاز هر رسانا حداکثر اندازه جریان نامی فیوز یا کلید اتوماتیک محافظ مدار آن رسانا می باشد.

اندازه یا سایز سیم

جریان نامی

سایز سیم 1.5

15 آمپر

سایز سیم 2.5

20 آمپر

سایز سیم 4

25 آمپر

سایز سیم 6

35 آمپر

سایز سیم 10

50 آمپر

 

   نکته: جریان نامی سیم های مسی که در لوله، کابل، یا دفن مستقیم در خاک هستند کمتر از سیمی است که در فضای آزاد می باشد.

وقتی که فیوز می سوزد یا کلید قطع می شود:

   زمانیکه فیوز می سوزد یا کلید قطع می شود به معنی اینست که مشکلی در مدار رخ داده است و قبل از وصل مجدد مدار باید عیب یابی انجام داد. دلایل زیر ممکن است سبب قطع مدار شده باشد. وسیله ای که به مدار وصل است خراب شده باشد، بنابراین سبب کشیده شدن جریان زیادی از مدار می شود. یا تعداد تجهیزات وصل شده به مدار زیاد باشد؛ مانند چراغ های متعدد، وسایل خانگی زیاد یا موتورهایی که بطور همزمان به مدار وصل می شوند و باعث بار اضافی در مدار شده اند.

   اگر مرتباً فیوز می سوزد یا کلید قطع می شود، وسیله خرابی به مدار وصل شده است. به ویژه اگر وصل دو شاخه این وسیله به هر خط فرعی برق سبب سوختن فیوز یا قطع کلید آن شود. غالباً عیب از سیم رابط است. اگر تجهیز، سیم رابط سیار دارد، سیم رابط دیگری را امتحان کنی. اگر عیب از سیم برق دائم تجهیز باشد، می توان با بررسی دقیق محل عیب را پیدا کرد. سیم های رابط کهنه را باید بجای تعمیر، تعویض نمود.

   اگر فیوزی هنگام روشن شدن موتور بسوزد (در کارگاه های کوچک خانگی)، دلیل آن می تواند جریان راه اندازی موتور باشد. زیرا موتوری که هنگام کار فقط 6 آمپر مصرف دارد، ممکن است در هنگام روشن شدن برای چند ثانیه 30 آمپر بکشد. جایگزین کردن فیوز تأخیر زمانی یا کلید اتوماتیک مشکل را حل می کند. اگر فیوز باز بسوزد و یا کلید قطع شود، احتمالاً عیب از موتور است. سیم برق موتور را بررسی نمایید. بازرسی کنید که موتور روغن داشته باشد. ممکن است تسمه موتور سفت باشد و یا ماشینی که موتور آنرا می چرخاند نشتی روغن داشته باشد و سبب زیاد شدن بار موتور و افزایش آمپر کشی بالاتر از حد ایمن شود.

   اگر در مداری هرچند وقت یکبار، بدون دلیلی آشکار فیوزها بسوزند و یا کلیدهای مینیاتوری قطع شوند، احتمال دارد مدار فقط دارای بار اضافی باشد. در این مورد تنها راه حل قطع کردن قسمتی از بار است. روش عاقلانه اضافه کردن یک مدار کمکی است.
فنی
سِری ساخت NSX100B
کد فنی LV429550
نوع محصول قطع کننده مدار
تعداد پل 3 پل
تعداد پل محافظت شده 3 عدد
میزان تحمل ناگهانی ولتاژ [Uimp] 8 کیلو وات
تکنولوژی قطع حرارتی - مغناطیسی
کاربرد محصول توزیع
رنج جریان(آمپر) 70-100A
نوع تنظیم جریان اضافه بار کلید [ Ir] قابل تنظیم
پشتیبانی نصب پشت صفحه
کد ظرفیت قطع B
رنج تنظیم جریان اضافه بار کلید 0.7...1 * In
رنج واحد حفاظتی 100 آمپر
دوام الکتریکی 10000cycles 690 V In conforming to IEC 60947-2
20000cycles 690 V In/2 conforming to IEC 60947-2
30000cycles 440 V In conforming to IEC 60947-2
50000cycles 440 V In/2 conforming to IEC 60947-2
رنج زمان تأخیر کلید [tr] 15s 6 x Ir
120...400 s 1.5 x In
ظرفیت قطع 25KA
واحد تریپ TM100D
رنج ظرفیت قطع سرویس [Ics] Ics 20 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Ics 25 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Ics 40 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Ics 7.5 kA 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
نوع تنظیم جریان اتصال کوتاه [Isd] ثابت
رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] 800V AC 50/60 Hz
تنظیم جریان Isd غیرقابل تنظیم
نام واحد حفاظتی TM-D
دسته بندی حفاظت شوک الکتریکی Class II
فرکانس شبکه 50/60 Hz
نوع کنترل چند وضعیتی
نشانگر وضعیت نشانگر اتصال مثبت
حالت نصب ثابت
رنج ولتاژ کاری [Ue] 690V AC 50/60 Hz
نوع شبکه AC
دوام مکانیکی 50000 بار
ابعاد
طول 161 میلی متر
عرض 105 میلی متر
عمق 86 میلی متر
خصوصیات ظاهری
وزن محصول 2.05 کیلوگرم
اتصالات
پیچ اتصال 35 میلی متر
محیطی
نوع حفاظت (Short-circuit protection (magnetic

(Overload protection (thermal
درجه حفاظت بر حسب IP IP40 conforming to IEC 60529
میزان دمای مجاز محیط برای نصب -35...70 °C
میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا 55...85 °C
استانداردها
استانداردها EN/IEC 60947

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B


تعداد بازدید: 1285

برچسب ها: کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B