کنتاکتور 110 ولت AC سری D

کنتاکتور 110 ولت AC سری D

کنتاکتور 110 ولت AC سری D


مقایسه کالا (0)


کنتاکتور 9 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 9 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 9 آمپر 110 ولت AC ، LC1D09F7 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، طول عمر کنتاکتور ،   &nb..

کنتاکتور12 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور12 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور12 آمپر 110 ولت AC ، LC1D12F7 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کنتاکتور (کلید مغناطیسی)کنتاکتورها کل..

کنتاکتور  18 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 18 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور  18 آمپر 110 ولت AC ، LC1D18F7 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کنتاکتور: ،   &nb..

کنتاکتور 25 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 25 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 25 آمپر 110 ولت AC ، LC1D25F7 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، جابه جایی کنتاکتور در تابلو برق ،..

کنتاکتور32 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور32 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور32 آمپر 110 ولت AC ، LC1D32F7 ، کاتالوگ کالا ، کنتاکتورها و مشخصات فنی آنها   کنتاکتورها، کلیدهای الکت..

کنتاکتور 40 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 40 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 40 آمپر 110 ولت AC ، LC1D40AF7 ، کاتالوگ کالا ، ساختمان و اصول کار کنتاکتور:   کنتاکتور مانند شکل زیر..

کنتاکتور50 آمپر110 ولت AC

کنتاکتور50 آمپر110 ولت AC

کنتاکتور50 آمپر110 ولت AC ، LC1D50AF7 ، کاتالوگ کالا ، روش استفاده از کنتاکتور   برای اینکه مدار قدرت جریان ر..

کنتاکتور 65 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 65 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 80 آمپر 110 ولت AC ، LC1D65AF7 ، کاتالوگ کالا ، مدار راه اندازی الکتروموتور سری جریان مستقیم به صورت چپ گرد و ..

کنتاکتور 65 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 65 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 65 آمپر 110 ولت AC ، LC1D6511F7 ، کاتالوگ کالا ، مقادیر نامی کنتاکتور   برای اتصال مصرف کننده به شبکه..

کنتاکتور 80 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 80 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 80 آمپر 110 ولت AC ، LC1D80F7 ، کاتالوگ کالا ، مدار راه اندازی الکتروموتور شنت با قطب کمکی    با ..

کنتاکتور95 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور95 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور95 آمپر 110 ولت AC ، LC1D95F7 ، کاتالوگ کالا ، مدار راه اندازی الکتروموتور شنت با قطب کمکی و رئوستای راه انداز ..

کنتاکتور 115 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 115 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 115 آمپر 110 ولت AC ، LC1D115F7 ، کاتالوگ کالا ، مدار راه اندازی الکتروموتور شنت با قطب های کمکی سری شده با دو..

کنتاکتور 150 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 150 آمپر 110 ولت AC

کنتاکتور 150 آمپر 110 ولت AC ، LC1D150F7 ، کاتالوگ کالا ، مدار راه اندازی الکتروموتور شنت جریان مستقیم به صورت چپ گرد و..

نمايش 1 تا 13 از 13 (1 صفحه)