کليد حرارتی مغناطيسی سری GV7

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV7

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند


مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ،  GV7RE25 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای محافظ موتور (M.P.C.B)  ..

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی  25  الی 40 آمپر ، GV7RE40 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی 50 آمپر  ، GV7RE50 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی  48 الی 80 آمپر ، GV7RE80 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ،  GV7RE100 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RE150 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر  ، GV7RE220 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 15 الی 25 آمپر ، GV7RS25 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25 الی 40 آمپر

کليد حرارتی 25  الی 40 آمپر ، GV7RS40 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی 30 الی 50 آمپر

کليد حرارتی  30  الی  50 آمپر ،  GV7RS50 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر

کليد حرارتی 48 الی 80 آمپر ، GV7RS80 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 60  الی 100 آمپر

کليد حرارتی 60 الی 100 آمپر

کليد حرارتی  60   الی  100 آمپر ، GV7RS100 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    مدارها..

کليد حرارتی 90  الی 150 آمپر

کليد حرارتی 90 الی 150 آمپر

کليد حرارتی  90   الی  150 آمپر ،  GV7RS150 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر

کليد حرارتی 132 الی 220 آمپر ،  GV7RS220 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)