کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتی مغناطيسی سری GV2P

کليد حرارتى مغناطيسى يا کلید حفاظت از موتور، موتور را در مقابل بار اضافی و اتصال کوتاه حفاظت می کند


مقایسه کالا (0)


کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.16 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.16  آمپرGV2P ، GV2P02 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی 0.25 الی 0.4 آمپر

کليد حرارتی  0.25 الی  0.4  آمپرGV2P ، GV2P03 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.4  الی 0.63 آمپر

کليد حرارتی 0.4 الی 0.63 آمپر

کليد حرارتی  0.4     الی 0.63  آمپر ، GV2P04 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپر

کليد حرارتی 0.63 الی 1 آمپر

کليد حرارتی 0.63  الی 1 آمپر ، GV2P05 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 1 الی  1.6  آمپر

کليد حرارتی 1 الی 1.6 آمپر

کليد حرارتی  1  الی   1.6   آمپر ، GV2P06 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5  آمپر

کليد حرارتی 1.6 الی 2.5 آمپر

کليد حرارتی 1.6 الی  2.5 آمپر ، GV2P07 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 2.5 الی  4 آمپر

کليد حرارتی 2.5 الی 4 آمپر

کليد حرارتی  2.5  الی  4  آمپر ، GV2P08 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر

کليد حرارتی 4 الی 6.3 آمپر ، GV2P10 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر

کليد حرارتی 6 الی 10 آمپر ، GV2P14 ، کاتالوگ کالا ، کلید حرارتی:    کلیدهای حرارتی معمولاً برای حفاظت مصر..

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر

کليد حرارتی 9 الی 14 آمپر

کليد حرارتی 9  الی 14 آمپر ، GV2P16 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر

کليد حرارتی 13 الی 18 آمپر ، GV2P20 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی 17 الی 23 آمپر

کليد حرارتی17 الی 23 آمپر ، GV2P21 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20 الی 25 آمپر

کليد حرارتی 20  الی 25 آمپر ، GV2P22 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24 الی 32 آمپر

کليد حرارتی 24  الی   32 آمپر ، GV2P32 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)