رله حفاظتی

رله حفاظتی

از کلید حرارتی می تواند برای قطع در زمان اضافه بار و اتصال کوتاه و درموتورهای سه فاز حتی به عنوان استارتر استفاده کرد. درضمن این کلید را می توان برای محافظت از موتورهای الکتریکی از خطر افت ولتاژ تنظیم نمود.


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر

بيمتال 0.16 الی 0.25 آمپر

بيمتال 0.16  الی  0.25 آمپر ، LRD02 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، رله های حفاظتی به منظور تشخیص ..

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر

بيمتال 0.25 الی 0.4 آمپر

بيمتال 0.25  الی  0.4 آمپر ، LRD03 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    ساختار رله های حرا..

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر

بيمتال 0.4 الی 0.63 آمپر

بيمتال 0.4  الی  0.63 آمپر ، LRD04 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، رله حرارتی (بی متال)   &..

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63 الی 1 آمپر

بيمتال 0.63  الی  1 آمپر ، LRD05 ، کاتالوگ کالا ، بی متال یا (رله حرارتی):   دستگاه های الکتریکی را ..

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر

بيمتال 1 الی 1.63 آمپر

بيمتال 1  الی  1.63 آمپر ، LRD06 ، کاتالوگ کالا ، رله بی متال  برای محافظت دستگاه و جلوگیری از جریان های..

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر

بيمتال 1.63 الی 2.5 آمپر

بيمتال 1.63  الی  2.5 آمپر ، LRD07 ، کاتالوگ کالا ،  عملکرد رله بیمتال اشنایدر   روی هر رله ب..

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر

بيمتال 2.5 الی 4 آمپر

بيمتال 2.5  الی  4 آمپر ، LRD08 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 4 الی 6 آمپر

بيمتال 4 الی 6 آمپر

بيمتال 4  الی  6 آمپر ، LRD10 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر

بيمتال 5.5 الی 8 آمپر

بيمتال 5.5 الی  8 آمپر ، LRD12 ، کاتالوگ کالا ، ..

بيمتال 7 الی 10 آمپر

بيمتال 7 الی 10 آمپر

بيمتال 7  الی  10 آمپر ، LRD14 ، کاتالوگ کالا ، بیمتال برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه با..

بيمتال 9 الی 13 آمپر

بيمتال 9 الی 13 آمپر

بيمتال 9  الی  13 آمپر ، LRD16 ، کاتالوگ کالا ، شماتیک مداری رله اضافه بار در شکل زیر شماتیک مداری رلۀ اضاف..

بيمتال 12 الی 18 آمپر

بيمتال 12 الی 18 آمپر

بيمتال 12  الی  18 آمپر ، LRD21 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، بیمتال (قطع کننده حرارتی) برای..

بيمتال 16 الی 24 آمپر

بيمتال 16 الی 24 آمپر

بيمتال 16  الی  24 آمپر ، LRD22 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    برای حفاظت دستگاه و جل..

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23 الی 32 آمپر

بيمتال 23  الی  32 آمپر ، LRD32 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، رله حرارتی (بی متال)   ..

بيمتال 30 الی 38 آمپر

بيمتال 30 الی 38 آمپر

بيمتال 30  الی  38 آمپر ، LRD35 ، کاتالوگ کالا ، ..

نمايش 1 تا 15 از 119 (8 صفحه)