سری NT

سری NT

سری NT


مقایسه کالا (0)


کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06، 630 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT06 ، 630 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT06H13P2AD  ، کاتالو..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ، NT06H23P2AF  ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کليد هوایی 630 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،630 آمپر ،  NT06H23P2AD ، 3 پل قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ، اطلاعات..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ،  NT08H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ،  کاتالوگ کالا ..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT08H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل

کليد هوایی 800 آمپر سه پل ، NT08H23P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AF ،  کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيش..

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کليد هوایی 1000 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1000 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT10H13P2AD ، کاتالوگ کالا ،  اطلاعات..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، NT12H13P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک هوایی دارای مزایای..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1250 آمپر ،  3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H13P2AD ، کاتالوگ کالا ، ..

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل

کليد هوایی 1250 آمپر سه پل ، 3 پل کشویی قدرت قطع 50kA ،  میکرولوجیک 2 ، NT12H23P2AD  ، کاتالوگ کالا&n..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل ،  NT16H13P2AF ، 3 پل قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ،کاتالوگ کالا ،  اطلا..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ، 3 پل کشویی قدرت قطع 42kA ، میکرولوجیک 2 ، NT16H13P2AD ، کات..

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کليد هوایی 1600 آمپر سه پل

کلید هوایی NT،1600 آمپر ،3 پل قدرت قطع 50kAمیکرولوجیک 2 ،NT16H23P2AF ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،مشخص..

نمايش 1 تا 15 از 17 (2 صفحه)