سری NSX100

سری NSX100

کلید کمپکت 3 پل رنج 16 آمپر تا 100 آمپر


مقایسه کالا (0)


کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B ، LV429557 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، تأسیسات الکتریکی   به م..

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B ، LV429556 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی:برای..

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B ، LV429555 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، جریان اتصال کوتاه   جری..

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B ، LV429554 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، اضافه جریان   اضافه جری..

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B ، LV429553 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، هادی نول و هادی ارتهادی نول ..

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B ، LV429552 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، ولتاژ نامی   ولتاژی که ..

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B ، LV429551 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک:  &nb..

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B ، LV429550 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلی..

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F ، LV429637 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم اش..

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F ، LV429636 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، كليد كمپكت اشنایدر مدل(NSX)  ..

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F ، LV429635 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، مشخصات استانداردنشان داده ش..

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100F ، LV429634 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، امکانات کلید کمپکت NSX اشنایدر ..

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100F ،  LV429633 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، واحد های حفاظتی کلید کمپکت اشنایدر ..

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100F ، LV429632 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، حالت تغییر وضعیت کلید و دسته گردانI ..

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100F

کليدکمپکت 80 آمپر سه پل NSX100F ، LV429631 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، هماهنگی در قطع بین تمام کلیدها به طور ..

نمايش 1 تا 15 از 35 (3 صفحه)