کلید کمپکت 3 پل

کلید کمپکت 3 پل

بمنظور حفاظت از تاسیسات روشنایی ، برق صنعتی ، سیم ، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه از کلید اتوماتیک استفاده می گردد


جستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100B ، LV429557 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، تأسیسات الکتریکی   به م..

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100B ، LV429556 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، مراحل طراحی تأسیسات الکتریکی:برای..

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100B ، LV429555 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، جریان اتصال کوتاه   جری..

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 40 آمپر سه پل NSX100B ، LV429554 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، اضافه جریان   اضافه جری..

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 50 آمپر سه پل NSX100B ، LV429553 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، هادی نول و هادی ارتهادی نول ..

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 63 آمپر سه پل NSX100B ، LV429552 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، ولتاژ نامی   ولتاژی که ..

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 80 آمپر سه پل NSX100B ، LV429551 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلیدهای اتوماتیک:  &nb..

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B

کليد کمپکت 100 آمپر سه پل NSX100B ، LV429550 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلی..

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 125 آمپر سه پل NSX160B ،LV430311 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ،    کلید اتوماتیک در استاندار..

کليد کمپکت 160 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت 160 آمپر سه پل NSX160B

کليد کمپکت  160 آمپر سه پل NSX160B ، LV430310 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک فیوزها ه..

کليد کمپکت 200 آمپر سه پل NSX250B

کليد کمپکت 200 آمپر سه پل NSX250B

کليد کمپکت 200 آمپر سه پل NSX250B ، LV431111 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، در موارد زیر کلیدهای اتوماتیک اش..

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250B

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250B

کليد کمپکت 250 آمپر سه پل NSX250B ، LV431110 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، انواع کلید اتوماتیک اشنایدر از ن..

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 16 آمپر سه پل NSX100F ، LV429637 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم اش..

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 25 آمپر سه پل NSX100F ، LV429636 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، كليد كمپكت اشنایدر مدل(NSX)  ..

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F

کليد کمپکت 32 آمپر سه پل NSX100F ، LV429635 ، کاتالوگ کالا ، اطلاعات بيشتر ، مشخصات استانداردنشان داده ش..

نمايش 1 تا 15 از 84 (6 صفحه)