کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید غیر قابل تنظیم سه پل

کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم همانند کلید کمپکت، حفاظت از تاسیسات روشنایی، برق صنعتی، سیم، کابل و ماشین آلات در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را برعهده دارد در این نوع کلید رنج جریان قابل تنظیم نمی باشد و ثابت است.    


مقایسه کالا (0)


کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 15 آمپر سه پل ،  EZC100H3015 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ارتباط متوال..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل

  کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 20 آمپر سه پل ،   EZC100H3020 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30  آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 30 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  30 آمپر  سه پل ،  EZC100H3030 ، کاتالوگ ، اطلاعات بيشتر ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 25 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 25  آمپر  سه پل ،   EZC100H3025 ، کاتالوگاطلاعات بيشتر ، حداقل ف..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 32 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 32  آمپر  سه پل ،   EZC100H3032 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 40 آمپر سه پل
کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 50 آمپر سه پل ،   EZC100H3050 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60  آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 60 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  60  آمپر  سه پل ،   EZC100H3060 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 75 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  75  آمپر  سه پل  ،  EZC100H3075 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 80 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  80 آمپر  سه پل ، EZC100H3080   ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 100 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  100  آمپر  سه پل   ، EZC100H3100  ، کاتالوگ  ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 125 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 125  آمپر سه پل ، EZC250H3125 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 160 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  160 آمپر  سه پل  ، EZC250H ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 175 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم  175 آمپر  سه پل ، EZC250H3175 ، کاتالوگ ، ..

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل

کليد اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل

کليد  اتوماتيک غير قابل تنظيم 200 آمپر سه پل ،   EZC250H3200 ، کاتالوگ  ، ..

نمايش 1 تا 15 از 19 (2 صفحه)