عواملی که بانک های خازنی و خازن ها را خراب می کنند

   خازن‌های اصلاح ضریب قدرت نسبت به هارمونیک‌ها حساس اند این هارمونیک‌ها شامل هارمونیک‌های پنجم، هفتم، یازدهم، سیزدهم و ... هستند علاوه بر این مشکل، مشکلات زیر نیز موجب خرابی بانک‌های خازنی می شود:

·         تشدید

·         اضافه ولتاژ

·         امواج کلید زنی

·         جریان هجومی

·         ولتاژ آنی بارگیری جرقه

·         تخلیه/ بازبست ولتاژ

   بسته به طراحی ساختار اساسی بانک‌های خازنی، حدود پایداری در مقابل اضافه ولتاژ، اضافه جریان و هارمونیک‌ها برای دور کردن خازن از خرابی بسیار مهم است. اساساً خازن‌ها امواج کلید زنی تولید می کنند که عموماً به عنوان جریان هجومی و اضافه ولتاژ آنی دسته بندی می شوند.

   جریان هجومی پدیده ای است که هنگام به مدار وصل کردن خازن‌ها رخ می دهد. امپدانس ارائه شده توسط خازن طبیعتاً بسیار کم و مقاومتی است. این امر منجر به جریان هجومی به بزرگی 50 تا 10 برابر جریان اسمی می شود که  از خازن عبور می کند، دلیل این عمل این است که امپدانس ترانسفورماتور در زمان روشن کردن خازن‌ها فقط در مقابل شار جریان مقاومت می کند. این امر هنگامی پیچیده می گردد که در ترکیب موازی بانک خازنی ممکن است جریان هجومی کلید زنی به سطحی بالاتر از 200 تا 300 برابر جریان اسمی برسد.این جریان هجومی  نتیجه تخلیه خازن‌های از پیش شارژ شده موازی با آن می باشد.

   در هنگام خاموش کردن (از مدار خارج کردن) خازن‌ها، بسته به شارژ ذخیره شده در آن، اضافه ولتاژ ناگهانی بالاتری در این زمان بوجود خواهد آمد که ممکن است موجب پدید آمدن جرقه در پایه ها شود.

   هنگامی که خازن خاموش می شود شار الکتریکی در خود نگه می دارد و بوسیله مقاومت‌های تخلیه، دشارژ می شود. مدت زمان تخلیه عموماً بین 60 تا 180 ثانیه می باشد. تا زمانی که تخلیه به شکل موثری صورت نگرفته نمی توان خازن‌ها را به مدار باز گرداند. هرگونه بازبست خازن قبل از تخلیه کامل دوباره موجب افزایش جریان هجومی می شود.

   به همین منظور در مواردی که بارهای متغیر جبران سازی می شود پیشنهاد می گردد از بانک‌های خازنی اتوماتیک استفاده شود و  همچنین در خازن گذاری به صورت ثابت برای مینینم بار خازن در نظر گرفته شود.

 

قطعات مورد استفاده در جبران سازی به همراه خازن‌ها

1. فیوزها

   با توجه به سطح اتصال کوتاه در بانک های خازنی باید از فیوزهایHigh Rupture current)  HRC ( برای محافظت در مقابل اضافه جریان استفاده شود مقدار جریان دهی فیوزها طبق استاندارد از 4.1 تا 5.1 برابر جریان نامی خازنها انتخاب شود این نوع فیوزها دارای قدرت قطع بالایی هستند.

2. مقاومت های تخلیه

   به منظور کاهش ولتاژ دو سرخازن پس از خارج شدن آنها از مدار از مقاومتهایی که به ترمینالهای خازن، بسته شده است استفاده می کنند. مقدار این مقاومتها متناسب با توان خازنها متفاوت است این مقاومت باید بتواند میزان ولتاژ را در مدت 3 دقیقه پس از قطع خازنها به میزان کم خطر (پایینتر از 75 ولت) کاهش دهد. در حالت‌های خاصی که خازن مستقیماً به سیم پیچ‌های الکتروموتور وصل می شود نیازی به مقاومت تخلیه نبوده و باید تا توقف کامل موتور از تماس با قسمت‌های برقدار خازن، اجتناب شود. طبق استاندارد خازن‌ها باید برای وصل مجدد به مدار حداکثر تا 10 درصد ولتاژ نامی شارژ باشند. لازم به ذکر است مقاومت تخلیه توسط سازنده بر حسب توان خازن محاسبه می شود و در هنگام ساخت یونیت به خازن متصل می گردد. همچنین روی پلاک خازن مدت زمان تخلیه را مشخص می‌کنند. در مواردی که نیاز به تخلیه سریع خازن جهت سوییچینگ به مدار باشد به جای مقاومت از مدار تخلیه سریع استفاده می شود.

3. تریستور سوییچ

   در مواردی که تغییرات ضریب قدرت سریع می باشد باید از تریستور سوییچ به جای کنتاکتور خازنی استفاده نمود این قطعات به همراه مدار تخلیه سریع به خازن متصل شده و در 5 میلی ثانیه می توانند بعد از خروج خازن به مدار می توانند خازن را به مدار وارد کنند.

 

روش های محاسبۀ مقدار ظریب قدرت یا خازن مورد نیاز به طور عملی

·            در هنگامی که قرار است طرحی انجام شود باید لیستی از بارها تهیه کرد و مقدار ضریب قدرت هر یک از بارها را به همراه توان اکتیو مصرفی که به طور معمول در همۀ دستگاه‌ها نوشته شده است خواند سپس مقدار کیلو ولت آمپر مصرفی را محاسبه نمود و از تقسیم مقدار مجموع توان اکتیو بر مقدار توان ظاهری ضریب قدرت کل را به دست آورد سپس مقدار خازن را باتوجه به جداول موجود در کاتالوگ محاسبه کرد. به طور معمول 20 درصد بالاتر از عدد به دست آمده بانک خازنی طراحی می شود.

·            استفاده از دستگاه پاور آنالیز در هنگامی که سیستم راه اندازی شده و مشغول به کار است. که علاوه بر اینکه مقدار مورد نیاز خازن را مشخص می کند هارمونیک های موجود در سیستم را اندازه گیری می‌کند.

·            استفاده از دستگاه کسینوس فی متر و خواندن جریان بار و محاسبات که در متن آمده است.

·            محاسبه از طریق قبض و خواندن ضریب زیان که به محاسبۀ مقدار ضریب قدرت می انجامد باتوجه به دیماند قراردادی بانک خازن مورد نیاز طراحی می شود.

                         1 - (ضریب قدرت / 90درصد) = ضریب زیان               
خازن 25 کیلووار 440 ولت ، 

خازن 20.7 کیلووار 400 ولت ، 

BLRCS250A300B44 ، 

کاتالوگ ، 


اطلاعات بيشتر ، 

حفاظت خازن

   از خازن ها در شبکه های صنعتی عموماً جهت تزریق توان راکتیو و تصحیح ضریب توان استفاده می شود؛ از این رو حفاظت آنها نیز باید در نظر گرفته شود.

   هنگام بررسی و طراحی حفاظت خازن ها، باید در نظر داشت که در لحظه اتصال خازن ها به شبکه، جریان هجومی بسیار زیادی از آنها عبور می نماید. میزان این جریان هجومی گاه تا 20 برابر جریان نامی می رسد؛ از این رو در انتخاب کنتاکتورها یا کلیدهای کمپکت که به همراه چنین خازن هایی استفاده می شوند، جریان هجومی فوق نیز مد نظر قرار می گیرد.

   مسئله دیگری که باید در نظر گرفته شود وجود هارمونیک ها در ولتاژ تغذیه است که باعث افزایش جریان عبوری از خازن می گردد. حفاظت از خازن ها به منظور جلوگیری از گرم شدن، صدمه دیدن، ترکیدن خازن ها و آسیب دیدن کابل ها و متعلقات خازن ها در صورت بروز اشکال در آنها قرار داده می شود. اگر حفاظت فیوز در نظر گرفته شود، باید از فیوزهای HRC با جریان نامی بزرگتر یا 1.5 برابر جریان نامی خازن ها استفاده شود.

   هنگامی که حفاظت توسط رله به خازنی در جریان متوسط اعمال شده باشد، معمولاً استفاده از رله IDMT (Inverse Definite Minimum Time) جریان زیاد با دو المان فازی و یک المان خطای زمین ضروری است. به همراه دو رله فازی، قطعات با حفاظت لحظه ای سریع نیز باید قرار داده شوند.

   بعضی از بارهای صنعتی مانند کوره های قوس الکتریکی از اندوکتانس های بسیار بزرگ بهره می برند و طبعاً برای جبران سازی از خازن هایی با ولتاژ خیلی زیاد در آرایش های مختلف استفاده می کنند.

   هنگام استفاده از دو بانک خازنی بصورت ستاره دوبل، از یک ترانسفورماتور جریان در نقطه نول جهت صدور دستور قطع به هنگام اتصال کوتاه داخلی خازن ها و عبور جریان های نامتعادل استفاده می شود. رله های استفاده شده باید تنظیم جریانی داشته و می توانند دارای مدار بایاسی که از طریق ترانسفورماتور ولتاژ تغذیه می گردد باشند.

   آرایش دیگری که در خازن های ولتاژ بالا استفاده می شود، به نام روش فازهای تفکیک شده می باشد. در این روش خازن های متصل به هر فاز به دو مسیر موازی تقسیم شده و در هر مسیر نیز از یک رله تفاضلی می توان استفاده کرد. رله ها بصورت تفاضلی، جریان های هر مسیر یک فاز را مقایسه می کنند. حساسیت رله فوق باید به گونه ای تعیین شود که مسئله عدم یکسان بودن خازن ها و عبور جریان های نامتعادل به مقدار کم در حالت نرمال نیز در نظر گرفته شده و تحت شرایط فوق که خطایی وجود ندارد، دستور قطع صادر نگردد. 
فنی
ظرفیت خازن 25 کیلووار 440 ولت
20.7 کیلووار 400 ولت
کد فنی BLRCS250A300B44
نام اختصاری EasyCan
نوع ولتاژ 440VAC

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

خازن 25 کیلووار 440 ولت


تعداد بازدید: 518

برچسب ها: خازن 25 کیلووار 440 ولت