منبع تغذیه

منبع تغذیه

منبع تغذیه


مقایسه کالا (0)


منبع تغذیه 30 وات

منبع تغذیه 30 وات

منبع تغذیه 30 وات ،   ABL8MEM24012 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 60 وات

منبع تغذیه 60 وات

منبع تغذیه 60 وات-24V - 2.5A ، ABL7RM24025 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 72 وات

منبع تغذیه 72 وات

منبع تغذیه 72 وات ، ABL8REM24030 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 72 وات

منبع تغذیه 72 وات

منبع تغذیه 72 وات -  24VDC - 3A ، ABL8RPS24030 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 120 وات

منبع تغذیه 120 وات

منبع تغذیه 120 وات ،  ABL8REM24050 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 120 وات

منبع تغذیه 120 وات

منبع تغذیه 120 وات - 5A-24VDC ، ABL8RPS24050 ، کاتالوگ ، ..

منبع تغذیه 240 وات

منبع تغذیه 240 وات

منبع تغذیه 240 وات ، ABL8RPS24100 ، کاتالوگ ،    به طورکلی، منبع تغذیه یا Power supply دستگاهی است که ولتاژ ..

منبع تغذیه 480 وات

منبع تغذیه 480 وات

منبع تغذیه 480 وات ، ABL8RPM24200 ، کاتالوگ ، ..

مبدل 24  وات

مبدل 24 وات

مبدل 24 وات -2A ، ABL8DCC12020 ، کاتالوگ ، ..

نمايش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)